TechKlub Gdańsk

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 2. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru do udziału w spotkaniu TechKlub organizowanym w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie 2019 – Sektor 3.0. 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Programu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 7. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągniecia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych.

Organizatorzy / Organizers

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.