Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Sektor 3.0"

Ostrzeżenie

Ten formularz rejestracyjny został zamknięty.

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Sektor 3.0" jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w dziedzinie praktycznego stosowania ICT dla realizacji celów społecznie użytecznych.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poniższego formularza do 9 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie laureata/laureatów Nagrody będzie miało miejsce 19 maja 2021 r. podczas Festiwalu Sektor 3.0. Regulamin dostępny jest na stronie www.sektor3-0.pl.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia i udziału w konkursie Nagroda PAFW Sektor 3.0 w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie – Sektor 3.0. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji zgłoszenia. 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane grantodawcy Programu (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa oraz podmiotom prowadzącym ewaluację. 5. Podane przez Pana/Panią imię i nazwisko mogą zostać przekazane poza terytorium Unii Europejskiej, w szczególności do USA, gdzie siedzibę swoją ma Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane tj. przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Organizatorzy / Organizers

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.