Google Career Certificates

Poniższy formularz zgłoszeniowy służy do zgłoszenia zainteresowania udziałem w kursach Google Career Certificates (dalej “Program”) - inicjatywie Google realizowanej w Polsce we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (programem Sektor 3.0) za pośrednictwem platformy Coursera. Sektor 3.0 jest jednym z lokalnych partnerów Google Career Certificates, za pośrednictwem których można uzyskać stypendium umożliwiające bezpłatny dostęp do kursów.

Wymagana jest uprzednia aplikacja za pośrednictwem formularza. Na podstawie udzielonych przez zainteresowanych odpowiedzi argumentujących chęć udziału w kursach, przyznany zostanie dostęp bezpłatny do wybranych treści za pośrednictwem portalu Coursera.

Więcej informacji o całym programie kursów na oficjalnej stronie Google.

 

Dane kontaktowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa w kursach online w ramach Google Career Certificates Program, a także w celu przesyłania newslettera drogą elektroniczną (o ile taka zgoda została wyrażona). FRSI nie przekazuje podanych przez Pana/Panią danych osobowych poza EOG. Jednakże, w celu pełnego i darmowego korzystania z platformy Coursera, Pana/Pani dane są wprowadzane do formularza udostępnionego i należącego do Coursera, co oznacza transfer danych poza EOG. Dane Pana/Pani będą podlegały regułom określonym przez Coursera https://www.coursera.org/about/terms. Podane przez Pana/Panią dane  mogą być przekazane podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne Programu. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności.