Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Sektor 3.0"

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Sektor 3.0" jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych i edukacyjnych.

Nagroda przyznawana jest za wykorzystanie nowych technologii w trzecim sektorze lub innowacyjnego zastosowania ICT w codziennych działaniach.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poniższego formularza do 4 maja. Ogłoszenie laureata Nagrody będzie miało miejsce 27 maja 2020 r.

 

 

Osoba zgłaszająca
Organizacja nominowana do Nagrody PAFW
Linki do stron www i multimediów (maks. 5 linków)
Każdy z linków powinien zaczynać się od http://

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie Nagroda PAFW Sektor 3.0 w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie 2020 – Sektor 3.0. 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji zgłoszenia. 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane instytucji finansującej program (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa oraz podmiotom prowadzącym ewaluację. 5. Podane przez Pana/Pania dane mogą zostać przekazane poza terytorium Uni Europejskiej, w szczególności do USA, gdzie siedzibę ma instytucja finansująca Program. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągniecia celów do jakich dane zostały zebrane i przechowywane będą przez okres 6 lat. 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych.

Organizatorzy

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono specjalistom z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.