Formularz rekrutacyjny projektu Szkoła Aktywnego Sektora

Pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora

 

 

Dane uczestnika
Dane organizacji/grupy nieformalnej
Adres organizacji/grupy nieformalnej
oficjalny adres, zapisany w dokumentach rejestrowych
Adres korespondencyjny
podaj tylko jeśli jest inny, niż podany powyżej
Organizacja/Grupa i jej plany na przyszłość
Ta część formularza stanowi główny element pierwszego etapu rekrutacji i będzie podlegać ocenie, na podstawie której organizacje/grupy zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Szkolenia stacjonarne - obowiązkowe
Szkolenia obejmują również dwa obowiązkowe webinaria wprowadzające oraz indywidualne konsultacje z ekspertami/ekspertkami nad tworzeniem własnej strategii fundraisingowej i marketingowej organizacji/grupy. W trosce o zdrowie uczestników i uczestniczek szkoleń oraz naszych pracowników i współpracowników na szkolenia stacjonarne zapraszamy osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Zgłoszenie do udziału w szkoleniach stacjonarnych traktujemy jako równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu szczepienia przeciw Covid-19.
Miejsce szkolenia: Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa

Grupa 1:

pt, 1 października 2021 |  godz. 14.00-15.00 – webinar wprowadzający online
cz, 7 października 2021 | godz. 14.00-19.00
pt, 8 października 2021 | godz. 10.00-18.30
sb, 9 października 2021 | godz. 10.00-15.00

Grupa 2:

pt, 1 października 2021 |  godz. 14.00-15.00 – webinar wprowadzający online
cz, 14 października 2021 | godz. 14.00-19.00
pt, 15 października 2021 | godz. 10.00-18.30
sb, 16 października 2021 | godz. 10.00-15.00
 

Grupa 1:

pn, 8 listopada 2021 | godz. 10.00-11.00 - webinar wprowadzający online
cz, 18 listopada 2021 | godz. 10.00-18.30
pt, 19 listopada 2021 | godz. 09.00-17.00

Grupa 2:

pn, 8 listopada 2021 | godz. 10.00-11.00 - webinar wprowadzający online
cz, 2 grudnia 2021 | godz. 10.00-18.30
pt, 3 grudnia 2021 | godz. 09.00-17.00

Szkolenia fakultatywne - online (na platformie Zoom)
Konsultacje dot. strategii rozwoju organizacji/grupy nieformalnej
Ta część cyklu szkoleniowego obejmuje konsultacje indywidualne nad stworzeniem strategii rozwoju organizacji/grupy z naszymi tutorami/tutorkami po zakończeniu całego cyklu szkoleń, ale nie później niż do 25 marca 2022 r. Terminy będą uzgadniane indywidualnie.
Dodatkowe informacje
Oświadczenia